dimarts, 19 d’abril de 2011

Més Salrach

"La manifestació més impressionant del canvi feudal és la violència de la jove noblesa guerrera , els cavallers guardians dels castells, contra la pagesia (protagonista del creixement agrari del període)"
I encara:
"La resistència més forta o més organitzada amb què van topar els nobles violents va ser l'Església"