dilluns, 28 de desembre de 2015

CUP 1515

Keep calm and ooommm...
Parlant seriosament no és millor un 1515-1515-que un 1516-1514? Què expressa millor la realitat?