dijous, 24 de maig de 2007

Fade out (amb permís)

algunes consideracions sobre música i municipalisme intentant una perspectiva d'esquerres

La cultura ha d'arribar a tothom i per tant s'han d'establir mecanismes perquè la gent amb pocs recursos hi tingui accés.

La iniciativa cultural privada és bo que existeixi i s'ha de potenciar

Abaratir l'accés a la cultura potser implica encarir-lo per a alguns.

Els diners públics s'han de gestionar amb cura i sota el control dels organismes públics que en són els responsables.

Un Ajuntament ha de donar prioritat a les iniciatives sorgides des del propi poble respecte de les alienes (en igualtat de condicions almenys).

Cal equilibrar l'extensió de l'oferta amb el manteniment d'unes ràtios que permeten la qualitat pedagògica (i de ratios els mestres hi entenem...)

En fi...