divendres, 14 d’octubre de 2011

Sabato: Antes del fin

Sabato fa una passejada a tota pastilla per la seva vida quan veu que n'hi queda poca. M'interessa especialment l'episodi del seu abandonament de la ciència per la literatura i la politica i per desgràcia els roblemes que li comporta la seva miltància excomunista entre els propis comunistes és una pel·licula masa coneguda. I la història de El tunel i les seves dificultats d'edició fins que no la va valorar Camus.


Sólo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo, el   de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido.