dimarts, 21 de juliol de 2015

Comparativa educativa o les comparacions són odioses

Programa Junts pel Sí:

10) Cap  a  una  escola  catalana  inclusiva  i  per  l’èxit  escolar,  perquè  volem  invertir per  redistribuir  les  oportunitats  i  millorar  els  estàndards  de  qualitat  del  nostre  sistema  educatiu.  Inversió  prioritària  en  centres  d'alta  complexitat  i  en  zones socioeconòmicament  més  desafavorides  a  partir  de  projectes  comunitaris  i treball  educatiu  d'entorn.

Manifest Cataunya sí que es pot:

4.Potenciar  un  sistema  educatiu  de  qualitat  –augmentant  la  inversió  fins  a  equiparar-la amb  la  de  la  mitjana  europea–,  que  tendeixi  a  una  única  xarxa  pública  que  garanteixi  tant l'accés  universal  des  de  l'escola  bressol  fins  a  la  universitat,  com  la  democràcia  als centres  d’ensenyament  amb  la  participació  vinculant  de  la  comunitat  educativa:  ni  LEC  ni LOMCE.