divendres, 3 de juliol de 2015

òsmosi

Encomanar per òsmosi i no per transmissió o convenciment dirigista. Màxima modèstia. No proposar canvis sinó enriquiments de  les pràctiques a l'aula. L'Olga Esteve em penso que  hi toca molt.
Si fos així en política, no faríem revolucions; però, en fem?